تبلیغات
"> "> خاک پاک مادری -- لفور - مطالب اسفند 1396

من

داغ حسرت سوخت جان آرزومند مرا
آسمان با اشک غم آمیخت لبخند مرا
در هوای دوستداران دشمن خوشم « رهی »
در همه عالم نخواهی یافت مانند مرا


[ 1396/12/15 ] [ 19:32 ] [ حسین درزی بورخانی ]