تبلیغات
"> "> خاک پاک مادری -- لفور - مطالب تیر 1393

خاموشی

ای صبا با تو چه گفتند که خاموش شدی
چه شرابی به تو دادند که مدهوش شدی

تو که آتشکده ی عشق و محبت بـــودی
چه بلا رفت که خاکستر و خاموش شدی

تو به صد نغمه ٬ زبان بودی و دلها همه گوش
چه شنفتی که زبان بستــــی و خود گوش شدی


خلق را گرچه وفا نیست ولیکن گل من
نه گمان دار که رفتی و فراموش شدی


[ 1393/04/20 ] [ 23:26 ] [ حسین درزی بورخانی ]