تبلیغات
خاک پاک مادری -- لفور - آتشفشان کالبوکو

آتشفشان کالبوکو

آغاز فعالیت آتشفشان کالبوکو در شیلی و خروج دود و خاکستر از دهانه ی آن باعث شد تا مقامات شیلیایی دستور تخلیه مردم را از شهرهای نزدیک به این آتشفشان صادر کنند . آغاز فعالیت این آتشفشان غافلگیر کننده بوده است .موضوع: عکس ماه،
برچسب ها: فوران آتشفشان، آتشفشان کالبوکو شیلی، آتشفشان های ایران، آتشفشان چیست ؟، آشنایی با آتشفشان ها،
[ 1394/02/4 ] [ 14:37 ] [ حسین درزی بورخانی ]