تبلیغات
خاک پاک مادری -- لفور - چرا پرندگان با هواپیما ها تصادف می کنند ؟

چرا پرندگان با هواپیما ها تصادف می کنند ؟

بررسی رفتارشناسی پرندگان نشان می دهد آغاز تصمیم گیری آنها برای گریز از خطر ، بیشتر وابسته به فاصله است تا زمان باقی مانده برای فرار . این مساله از آنجا ناشی می شود که تقریبا هیچ شکارچی ای سریع تر از خود پرندگان وجود ندارد و سریع ترین شکارچی پرندگان هم پرندگان شکاری هستند .
اما سرعت هواپیما ها بسیار بیشتر از این است و همین باعث برخورد می شود .

موضوع: کتاب و کتاب خوانی ،
برچسب ها: چرا پرندگان با هواپیما ها تصادف می کنند ؟، علت برخورد پرندگان با هواپیما ها،
[ 1394/02/6 ] [ 22:09 ] [ حسین درزی بورخانی ]