تبلیغات
خاک پاک مادری -- لفور - من

من

داغ حسرت سوخت جان آرزومند مرا
آسمان با اشک غم آمیخت لبخند مرا
در هوای دوستداران دشمن خوشم « رهی »
در همه عالم نخواهی یافت مانند مرا


[ 1396/12/15 ] [ 20:32 ] [ حسین درزی بورخانی ]